درباره ما

صنعت کویر

تهیه و توزیع انواع جک پالت و استاکر ، میز هیدرولیک ، بشکه بر ، جرثقیل کارگاهی

افشار : ۰۹۱۲۸۵۰۶۴۰۴ ثابت ۵۵۲۷۶۱۴۵ | ۵۵۲۷۶۹۶۵